Merhaba, Yabancı!

Burada yeni gibi görünüyorsunuz. Eğer katılmak istiyorsanız düğmelerden birine tıklayınız.

Karanlık madde nedir?

0

Bu olgunun kilit sorusu aslında şu: Madde nedir, ne değildir.
Bilinen maddeyi bu bağlamda ilişkilendiren yegane şey kütledir. Enerji madde denkliği nedeniyle de ikisi bir sayılabilir ancak biz yine de ışığı örneğin madde adı vermez, ani maddeye de anti madde deriz.
Kuramın temeli aslında şu sorudan kaynaklanmakta. Galaksilerde niçin sınır bölgedeki yıldızlar ile merkezdeki yıldızlar aynı hızlarda dolanmaktalar?
Galaksiyi meydana getiren kütleçekim cazibe merkezi eğer merkezi kısım alınır ise bu durumda galaksinin kenarındaki yıldızları merkezindekilere eşit hızda dolandırabilmek, hatta bu galaksinin mümkün olabilmesi için bilinenden 5 kat ağır madde gerekmekte.
Yani bu kuramın öznesini oluşturan karanlık madde herhangi şekilde gözlenebilmiş bir olgu değil sanal maddeden bahsediyoruz bu matematik nedenlerle varolması gereken sanal maddeye de karanlık madde diyoruz çünkü enformatik bir temeli de bulunmuyor kütleçekimi dışında hiç bir şey ile etkileşmediğini de bu yüzden düşünüyoruz.
Şimdi burası önemli. Zaten bu maddeyi varsayma nedenimiz kütleçekimi kuramıydı galaksi bu kurama uygun davranmadığı için ekstra medde türetmek zorunda kalındı da karanlık madde peydah oldu. Dolyısıyla hiç bir şey ile etkileşmeyen ama kütleçekiminden etkilenen bir maddedir demek doğru sayılmaz bunu önerdiğimiz anda genel göreliliğin galaksiler için de geçerli olmak zorunda olduğunu önsav olarak belirtmiş oluruz.
Ancak genel görelilik eksik, galaksilere doğrudan uygulanamıyor, en azından bu kuramı bir yıldız sistemine uyguladığınız şekli ile galaksiye birebir ve aynı biçimi ile uygulayamıyorsunuz böyle bir durumda galaksinin bir arada durabilmesi için de varolup bir de yıldızların bu şekilde hareket edebilmesi için 5 kat daha madde eklemeniz lazım. Öyle bir madde yok! O zaman görünemez bir madde olmalı bu? Peki. Oldu mu böyle? Olmadı ama matematik ve kuramı da yanlışlayamadık ki başka yerlerde, onlar da doğru?
Hata genel göreliliğin bir de kozmolojik sabit sorunsalı vardı ki, henüz çok kesin olmamajla beraber evren gerçekten hızlanarak genişliyor ise (sigma 3 seviyesinde bir bulgu var bu konuda, oysa karanlık madde higgs alanı bozonu ve diğer kuramlar sigma 5 ) o zaman bir de bundan da daha büyük boş alan olarak karanlık enerji sorunumuz var. Karanlık enerji evrenin yüzde 72 si karanlık enerji % 23 ü madde+enerji % 4, nötrinolar % 0,4. Konsept olarak karanlık madde ile karanlık enerji aynı, yani her ikisi de birer boşluk doldurma zorunluluğundan doğma matematik sağlamalar, bunun olması için şu kadar madde lazım, evrenin giderek genişleyebilmesi için bu kadar ekstra enerji lazım falan.
Demek ki asıl sorunun genel görelilik ve kuantum kuramlarının evreni doğru açıklayamamasından kaynaklandığı söylenebilir. Zaten genel görelilik fiziğinde kütleçekiminin mikro ölçekteki temel haline dair bir açıklama yok olgu gemetrik olarak makro açıdan modellenebiliyor, kuantum kuramının ise kütleçekim kuramı olmadığı gibi aslında onun da matematiği göreli değil.
Sonuç: Benim açımdan karanlık madde ve karanlık enerji birer sanal kuram ve her ikisi de gerçekliğin görüngüsü olmaktan ziyade her iki büyük kuramı da doğrulamaya yönelik düzeltme girişimlerinin birer sorunu daha ziyade teknik bir sorundan ibaret. Yani bana göre (bana göre demek zorundayım ama aslında subjektif bir durum değil bu çünkü bazı bilim insanları dahil olmak üzere iddialarında son derece ve gülünç biçimde fanatikler, oysa bariz ortada işte, birebir açıklamıyor mevcut kuramlar evreni) ne karanlık madde var evrende ne de karanlık enerji sorunu ve ısıl ölüm zorunluluğu. Bilmiyoruz, elimizde ne bir birleştirilebilmiş genel kozmik kuram var ne de bu sözde fenomenleri kanıtlayabilecek herhangi somut kanıt. Matematikten ötürü kurama dayanarak varsaymak ve bunu mecburi olarak düşünüp var demekle olmuyor ona inanç diyoruz, bilim değil kimisine göre tanrı da var öyle, ya varsa, belki vardır falan. Böyle bir durumda olup olmaması bir şeyi olduğundan yani bilebildiğimizden daha iyi açıklayamıyor, tersine bilgi ve bakış açımızdaki eksikliği haykırıyor sadece. Yani her kim karanlık enerji ve karanlık made vardır kesindir diyor ise halen daha mevcut kuramların doğruluğundan ve herşeyi de doğru açıklayabileceğinden yeter derecede şüphe duymuyor demektir o kadar bu iki kavram da onların tosladığı sürpriz putlarıdır.. Ne olduğu bilinemeyen ama kesin var denen iki dominant güç biri galaksilerin oluşumuna evrenin tüm makro ölçekteki yapılaşmalarına kadar baskın unsur olan karanlık madde denen bir tanrısal güç, öbürü de nedense giderek genleşen evrende var olması şart olan ve sonradan gizlice ortaya çıkıp giderek de artan ve büyüyen itici kuvvet olarak karanlık enerji. Kısaca fasa fiso, çünkü her iki kuramın ötesinde başka bir gerçek var gizemli karanlık ya da tanrısal olmayan hem de oldukça da basit ama bulunana kadar da kimsenin akıl edemeyeceği kadar basit.

Etiketlendi:
Yorum yapmak içinOturum Açın yada Kayıt Olun .