Merhaba, Yabancı!

Burada yeni gibi görünüyorsunuz. Eğer katılmak istiyorsanız düğmelerden birine tıklayınız.

İntihar Çeşitleri

0
Mart 2017 düzenlendi
İki çeşit intihar vardır. İlki hastalıklarla ilgilidir. Kişiler depresyona girerler, beyinde serotonin maddesi var, hayattan zevk almayla ilgili, onun rezervi azalınca, kişinin hayattan zevk alma konusundaki muhakemesi bozuluyor. Sağlıklı kararlar veremiyor. Klinik depresyon dediğimiz bu hastalık, tedavi gerektiriyor.

Diğer intihar çeşidi de, Mehmet Pişkin'in intiharının da dahil olduğu varoluşsal bunalım sebepli intiharlar... Halk arasında "entel bunalım" olarak geçiyor. Bu bunalım türünde kişi mutsuzdur ve Mehmet Pişkin'in de benzer durumda olduğunu görüyoruz. İyi bir üniversiteden mezun olmuş, hayatta başarılı olması için birçok donanımları var, yabancı dil biliyor, yazılımcı, yaşam standartı yüksek... İntiharla ilgili ekonomik gerekçeler bulamıyoruz. Ön plana çıkan en büyük gerekçe, varoluşsal neden.

''Niçin varım, hayat nedir, ölüm nedir, sonsuzluk var mıdır' gibi konular hakkında çok düşünen insanlar bu tarz varoluşsal bunalımlara girebiliyor. Bu tarz bunalımlar da, varoluşsal sebepli intiharlara yol açabiliyor."

Yani kısaca birisi rahat batması diğer ise gerçek ciddi soruların çözülmesine olan inancın azalması yada bitmesidir.
Etiketlendi:

Yorumlar

 • 0

  Durkheim intihar sebeplerinin büyük ölçüde toplumsal olduğunu söylüyor.
  "Emile Durkheim'e göre intihar tipleri:
  Egoist (bencil) intihar: Bireyin toplumsal çevresi ile bütünleşememesi sonucu oluşan intihardır.Bir anlamda bireyin toplumsal bağının zayıflaması ya da kopması, intihar eğilimini artırmaktadır.
  Altruist (elcil) intihar: Bu intihar türü egoist intiharın zıddıdır. Kişinin toplumla bağının çok güçlü olmasından kaynaklanır. Burada birey, grup kuralları ve normları gereği intihar etmektedir. Örneğin, Hint kastlarında dul kalan kadının,kendisini cenaze ateşinde yakmasının beklenildiği ifade edilir.
  Anomik (kuralsızlık) intihar:Durkheim için anomik intihar, toplumdaki normların çözülmesinden kaynaklanan bir intihar türüdür. Özellikle ekonomik kriz dönemlerinde, toplumu bir arada tutan kurallar (normlar) çözülür. İnsanların davranışlarında kullanabilecekleri ölçüt bulmaları güçleşir.
  Fatalist (kaderci) intihar: Anomik intiharın zıddırdır; bireyin üzerinde baskı yapan kuralların katılığından kaynaklanır.Durkheim buna köleleri örnek verir."

Yorum yapmak içinOturum Açın yada Kayıt Olun .