Merhaba, Yabancı!

Burada yeni gibi görünüyorsunuz. Eğer katılmak istiyorsanız düğmelerden birine tıklayınız.

Uzay ve Zamanın Bükülmesi

0
Mart 2017 düzenlendi

Uzay ve Zamanın Bükülmesi

Görelilik Kavramı

Cisimler kütlelerine göre uzayı büküyorlar. Kütlesi büyük olan çok daha fazla büküyor. Haliyle zamanda bükülüyor. İşte bu bükülme ölçüsüne göre zaman o bölgede farklı akabiliyor.

Zamanın hızlı veya yavaş akmasına neden olan şey kütle çekim kuvveti farkları mıdır ?

Benzetmem mantıklı görünmeyebilir ama sezgisel ya da görsel olarak zihinde canlandırabilmek için işe yarayabilir.

O bükülen ve büzüşen alandaki zaman ağının çizgilerinin (eş yükselti eğrileri gibi) birbirine yakınlaştığını düşünebilirsiniz. Çizgilerin birbirinden daha ayrık olduğu bölgelerde, aynı hacimde daha az zaman örüntüsü bulunurken, büzüşen alanda daha fazladır (bu aynı hacmi, dış gözlemcinin kendi görsel ölçümüyle belirlediğini düşünmek zorundayız).

Bu durum, ilk bakışta, tersine, bükülen alanda zamanın daha hızlı olması gerektiğini düşündürebilir ama burada gözden kaçırılmaması gereken şey "göreli" düşünmektir.

Bükülü alanın dışındaki gözlemcinin maruz kaldığı seyrek zaman örüntüsünü oluşturduğunu var saydığımız örüntü çizgilerinin her birinin uzantısı, bükülü alandaki gözlemcinin de maruz kaldığı zaman örüntüsünün örüntü çizgileridir. Ancak, burada daha sıkışık vaziyettedir.

Dış gözlemci için, kendi çevresindeki "genişçe" uzay-zaman parçasına karşılık gelen ve "uzunca" algılanan zaman miktarı, içerideki gözlemci için "küçük" bir uzay-zaman parçasına karşılık gelen, "kısa" olarak algılanan, ancak, "dış gözlemcinin algıladığına eşit" miktarda olan zaman miktarıdır.

Tekrar belirteyim bu tariflerim, fiziki olarak neler olup bittiği ile ilgili değildir, zihinde canlandırabilmek için bir tür tasavvurdur.

Etiketlendi:
Yorum yapmak içinOturum Açın yada Kayıt Olun .