Merhaba, Yabancı!

Burada yeni gibi görünüyorsunuz. Eğer katılmak istiyorsanız düğmelerden birine tıklayınız.

Kara deliğin içinde ne var ?

0
Mart 2017 düzenlendi

Şimdi, bu kara delikler, nötron yıldızlarından bile yoğun şeyler. Öyle ki, atom çekirdekleri ile elektronlar arasında boşluk bile yok, muhtemelen çekirdekler birbirlerine yapışmış durumdadır, o kadar boşluk yok.

Bir cisim kara deliğin çekimine kapıldığında, hiç bir tarafında boşluk olmayan şeyin içine nasıl düşüyor? Sinek gibi yüzeyine yapışmaz mı? Bu kadar yoğun bir cisim nasıl delik olarak adlandırılıyor?

Kara deliğin içinde ne var?

Kara deliğin "kara" olan kısmı tamamen dolu bir yapıda değil. Olay ufku denilen bölge, neredeyse bomboş bir yer. Kara deliği bir katı kütle olarak ele almak yanlış.

"İçinde boşluk yok ama nasıl hala bir şeyler giriyor?"

Cevabı, kuantum evreni ile makro evren arasındaki farkta gizli. Katı Maddelerin birbiri içine girmeme durumu, tek kütle içindeki kohezyon kuvvetleri ve yaklaştıkları zaman diğer kütle ile arasındaki elektronların birbirini itmesi (elektriksel itme) durumlarına bağlıdır. Ancak kuantumda böyle sistem yok. Parçacıklar için bir takım kuantum durumları vardır. İşte ne bileyim yörünge, spin, baş kuantum sayısı gibi durum belirten özellikler vardır. Eğer 2 parçacığın tüm kuantum durumları birbiri ile aynı ise, aynı yerde bulunamaz ancak farklı ise, aynı yerde bulunabilirler. (Pauli dışarlama ilkesi) Kara deliklerin içerisinde maddesel yapı artık korunmaz. O bölgeyi artık parçacıklarla (kuantum olarak) düşünmemiz gerekir. (Temel tartışma: Ya karadeliklerin içinde kuantumdan da farklı bir şey varsa?) Kuantum gibi bir şey varken, kara deliğin içinde "boşluk" bile olmayan bir yere bir sürü şeyin girebilmesi çok normal. (Aynı odada 2 veya daha fazla lamba yakabiliyorsunuz ve oda sıkışmıyor, çünkü fotonlar aynı anda aynı yerde bulunabilir.)

Neden Karadelik denir?
Delik denmesinin nedeni, kütlenin uzay-zaman bükümü ile ilgili bir durum. Duvara matkap ile delik açmak gibi bir şey değil o. Kütlenin büktüğü uzay-zamanı bir bölgede sonsuza kadar bükebilmesi durumu vardır. (Bu bölgeye tekillik denir. Tekillik, matematikte analitik olmayan şeye denir.) Onu yapanlar da karadelikler. İşte delik denme sebebi bu. Büküm, sonsuza kadar gidiyor.

Karadelik, ilk paragrafta da dediğim gibi, içi tam dolu bir şey değil. Sadece tekillik bölgesi çok yoğun. Yüzeyi denilen bölge de olay ufku kısmı ve eğer karadelik bir şey yutmuyorsa, olay ufku koca bir boşluktan ibaret. Şu karadeliklerin yüzeyi kısmına da açıklık getireyim. Normalde her kütlenin bir kütle çekimi var ve bu çekim, cisimden uzaklaştıkça azalır. Bu tip bir azalma, bize kaçış hızı denilen bir durumu da beraberinde getirir. Kaçış hızı şudur, havaya attığın şey tekrar yere düşer ama ya çok hızlı atarsan? Öyle bir hızda at ki, bir daha yere düşmesin. İşte bu hızın minimum değerine kaçış hızı denir. Karadeliklerin "kara" olan yüzeylerinde kaçış hızı ışık hızına eşittir. Bir şeyin karadeliğin yüzeyinden kaçabilmesi için, ışık hızını geçebilmesi gerekir ancak teoride mümkün değildir. İşte o kütle çekim bölgesi, ışık oradan kaçamadığı için siyah görünür ve adı o yüzden karadır. İşte olay ufku kısmı bildiğin boş uzayın devamıdır. Tek farkı, oradaki kütle çekiminin getirdiği kaçış hızının ışık hızına eşit olmasıdır. Yüzeyin az içinin veya az dışının birbirinden bir farklı yok.

Yorum yapmak içinOturum Açın yada Kayıt Olun .